نشیمنگاه زبر باریک

 مناسب عروس، برزیلی و طوطی سانان هم جث

یک طرفه قطر 2 CM طول 46 CM