ماسه مینرال

*حاوی ذغال اکتیو*

*حاوی صدف،ماسه،سنگ ریزه،گوش ماهی و کف دریا استریل و حرارت داده شده*

#کمک به هضم و جذب بهتر غذا
#جلوگیری از دفع سالم دان در مدفوع
#افزایش سرعت رشد بعلت هضم بهتر غذا
#تامین کننده مواد معدنی و مینرال های الزامی
#جلوگیری از مشکلات گوارشی
#جلوگیری از تخم بی پوسته
#کمک به رشد بهتر اسکلت بندی جوجه ها
#جلوگیری از تورم سنگدان
#دفع سموم و رسوبات اضافی بدن