الیاف قناری

محصول : #الیاف_قناری

*افزایش بازدهی تولید بعلت تهویه مناسب،رنگ سفید و مشخص بودن انواع شپشک
*مخصوص قناری،فنچ سانان،سهره و تمامی پرندگانی که به الیاف علاقه دارند
*کاملا بهداشتی با کیفیت بالا

*افزایش بازدهی تولید بعلت تهویه مناسب،رنگ سفید و مشخص بودن انواع شپشک

#آشیانه #لانه #لونه #الیاف #الیاف_قناری #قناری #جیبر #قناری_بلند #گلاستر #شامپیون #قناری_فر