ذغال اکتیو

خاصیت سم زدایی و دفع سموم و رسوب کرده در کبد و کلیه ها 

رفع مسمومیت های دارویی 

رفع رسوبات ایجاد شده از مصرف مکمل ها و دارو ها 

خنثی کننده اسید های طبیعی و کمک به حضم غذا

جلوگیری از مشکلات گوارشی