نشیمنگاه یک طرف زبر ضخیم

مناسب عروس،کاسکو و طوطی سانان هم جثه

یک طرفه قطر 9 CM طول 44 CM